top of page
DE STICHTING

DE STICHTING

WITTE PATER

WITTE PATER

Harry van de Ven

AMBASSADEUR

AMBASSADEUR

Dora van Zutphen

PROJECTEN

PROJECTEN

BLOG

BLOG

nieuws en reisverslagen

FOTOGALERIJ

FOTOGALERIJ

UW BIJDRAGE

UW BIJDRAGE

CONTACT

CONTACT

Witte Pater Harry van de Ven

Pater Harry van de Ven heeft in Congo, naast zijn werk als missionaris en geestelijk leider van diverse parochies, bijzonder veel kunnen betekenen voor de lokale bevolking op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Dit kon hij dankzij de onvoorwaardelijke steun vanuit zijn achterban in zijn geboortedorp Zijtaart (gemeente Veghel) en wijde omgeving.

  

Hij verdiende daarmee veel respect bij hen die hem steunden en bij hen die hij in zijn omgeving een beter perspectief bood. Hij werd op handen gedragen door 'zijn mensen' in Congo.

 

Leven en werken van Harry van de Ven

in chronologische volgorde

1933:   

Harry werd geboren op 24 mei te Veghel. Om missionaris te worden volgde hij de opleiding in de vormingshuizen van de Witte Paters in Sterksel, St.Charles bij Boxtel, ’s Heerenberg en Carthago.

 

1960:   

Hij verbond zich op 17 oktober door een eed van trouw aan onze Sociëteit van Missionarissen van Afrika.

Pater Harry van deVen

Stichting VentiVenti is een ontwikkelingsorganisatie, die de ontwikkeling van kennis, gezondheid en levensomstandigheden van kinderen, alsook volwassenen, in de streek Ituri in de Democratische Republiek Congo ondersteunt. Bij de volgende projecten zijn we continue betrokken: het weeshuis in Bunia, studiebeurzen/begeleiding van studenten en het in stand houden van de gezondheidskliniek in Badiya.

 

Stichting VentiVenti is opgericht in het voorjaar van 2008 en vindt zijn oorsprong in het werk van Witte Pater Harry van de Ven. Hij was missionaris in Afrika (Congo, Badiya) van januari 1962 tot kort voor zijn dood in januari 2008. Het leven en werken van Harry van de Ven vindt u elders op de website.

Waarom VentiVenti?


De naam 'van de Ven' was moeilijk uit te spreken in Congo en werd door de lokale bevolking al snel veranderd in VentiVenti, zich niet realiserend dat een stichting daar later dankbaar gebruik van zou gaan maken. 

 

Kort na zijn overlijden kwamen vanuit diezelfde gemeenschap in Congo en vanuit de familie, signalen van teleurstelling. Door het overlijden van pater Harry van de Ven kwam een einde aan de mogelijkheid om, via korte lijnen (niets bleef aan de strijkstok hangen), bij te dragen aan het verbeteren van leefomstandigheden en toekomstperspectief van hen die het met zoveel minder moeten doen.

Dit was de aanleiding tot het oprichten van de stichting, die zich ten doel stelt, in de geest van pater Harry van de Ven, het waardevolle werk op het gebied van onderwijs, leefomstandigheden en gezondheid voort te zetten.

De relatie met Congo wordt in stand gehouden via betrouwbare contacten, waar pater Harry van de Ven jarenlang intensief mee samenwerkte. Door terugkoppeling via persoonlijke gesprekken, emails, foto’s en brieven worden de projecten gevolgd. Met enige regelmaat wordt er door leden van de stichting belangeloos een bezoek gebracht aan het gebied om persoonlijk op de hoogte te blijven en indien nodig en mogelijk direct een bijdrage te leveren. Verslagen van deze reizen vindt u ook op de website.

Venti Venti

Ambassadeur en inspirator van Stichting VentiVenti

 

'Wij danken Dora van Zutphen voor haar jarenlange inzet voor onze stichting. Zij was onze grootste inspirator en ambassadeur en liet geen kans onbenut om de belangen van VentiVenti te dienen. Zij overleed op 28 september 2015 en tijdens de, door haar geregiseerde, bijeenkomst in een overvolle Kruisherenkapel te Uden hebben we met veel dankbaarheid afscheid van haar genomen. 'Doe maar een collecte ten behoeve van VentiVenti in plaats van bloemen' was een typische gedachte van Dora. De collecte bracht ruim 1.700 euro op.'

 


Dora van Zutphen-van de Ven was, als het jongste zusje van Witte Pater Harry van de Ven, altijd erg nauw betrokken bij zijn missiewerk in de Congo. Alle positieve en negatieve belevenissen werden door Dora gedeeld met haar naaste omgeving. Dit resulteerde al snel in vrijwillige donaties aan Heerom Harry, die deze ondersteuning direct kon inzetten ten bate van zijn mensen in de Congo.


Samen met enkele gezinsleden was Dora de eerste die Heeroom Harry bezocht op zijn missiepost. In 1991 maakte zij de reis naar de Congo om met eigen ogen het werk van haar broer te aanschouwen. Hun onderlinge band werd hierdoor nog verder versterkt. Na thuiskomst van deze indrukwekkende reis kon Dora weinig anders dan nóg intenser over de Congo vertellen.

 

Haar netwerk werd al snel uitgebreid met nóg meer geïnteresseerden en diverse andere stichtingen. Het enthousiasme waarmee ze iedereen benaderde was aanstekelijk en wierp zijn vruchten af. Bij benadering is niet te schatten hoeveel sponsoring Dora bijeen gebracht heeft. Laat staan dat wij proberen in te schatten hoeveel indirecte steun zij geschonken heeft aan de missieposten van haar broer. En in feite gaat het ook niet om de exacte getallen. 


De impact van het wegvallen van haar passie is, zowel voor VentiVenti als voor ‘onze mensen’in de Congo, ongelofelijk groot. Het wegvallen van haar nooit aflatende enthousiasme kwam als een mokerslag aan, maar wij, als stichting VentiVenti, hopen -samen met uw steun- haar werk te kunnen voortzetten in het belang van de mensen in de Congo.

 

De foto is gemaakt tijdens haar bezoek aan Congo in 1991.

Projecten die momenteel ondersteund worden door VentiVenti

Watervoorziening ziekenhuis Drodro

Het hele watersysteem van het ziekenhuis is er zeer slecht aan toe. De pomp, de leiding, watertank dienen vervangen te worden. Het pomphuisje heeft een opknapbeurt nodig en de aftap bij het dorp dient op een beter punt te komen.


Gezondheidscentrum Bunia.

We zijn momenteel een gezondheidscentrum aan het bouwen in Bunia. De fundering is inmiddels klaar en de muren staan er al voor het grootste deel.
 

 

 

Weeshuis Fataki

Sinds het vertrek van de VN, is het weeshuis in Fataki weer operationeel. Ook hier is de watervoorziening aan vervanging toe. We hebben 3 watertank gekocht en laten de regengoten vervangen.

 

 

 

 

Gerealiseerde projecten

Er is al veel werk verzet in Congo dankzij de steun van velen. Hier vindt u een overzicht van wat we al bereikt hebben. Een extra motivatie om nog veel meer te betekenen.

  

lees verder
Dora van Zutphen
Projecten
bottom of page